The Israel Genealogical Society
Home | Calendar of Events | About Us | Seminars & Conferences | EIRI | Research & Tools | Publications | Members′ Corner | Contact Us | עברית
 

2007 IGS Award


Jean-Pierre Stroweis

  Esther Ramon presenting the award to Jean-Pierre Stroweiss
הועדה המיוחדת להענקת אותות יקירי חג"י החליטה כי לשנת 2007 יקבל את האות
 ז'ן-פייר סטרוויס 
  •  על תרומתו הגדולה לחברה הגניאלוגית הישראלית   בפרט  ולגניאלוגיה היהודית בכלל.
  •     על יוזמתו האישית להרחיב את החברה ע"י פתיחת סניפים ברחבי הארץ,
  •    על מילוי תפקידו כיו"ר החברה בין השנים  1998-2000  
  •    על תפקידו כיו"ר סניף ירושלים בין השנים 2001-2004
  •    על תרומתו הבלתי מעורערת להצלחת הכנס הבינלאומי שהתקיים ב-2004
  •    על טיפולו המקצועי והאישי בבסיסי נתונים על ארץ ישראל
  •    על תרומתו במסגרת JRI-POLAND והרצאות שנתן בכנסים בינלאומיים
  •    ועל רצונו הטוב לעזור לכל מבקש
חברי הועדה
חנה פורמן, יו"ר חג"י
יוכבד קלאוזנר, עורכת שרשרת הדורות
לאה גדליה, מזכירת חג"י
מיכאל רסטצ'ר, גזבר חג"י
אסתר רמון – יעוץ                                                                 
 

© All Rights Reserved - The Israel Genealogical Society בניית אתרים מיקסרמדיה עיצוב אתרים מערכת ניהול תוכן IWMS