The Israel Genealogical Society
דף בית | לוח אירועים | ערוץ הוידאו | מי אנחנו | רא"י - רשומות ארץ-ישראל | ימי עיון וכנסים | מחקר וכלי מחקר | פרסומים | פינת החברים | צור קשר | English
 

תורמים ותומכים


כל ארגון הפועל שלא למטרות רווח נשען בעיקר על תרומות הציבור, תרומות המאפשרות לשרת את הציבור בדרך הטובה ביותר. ללא תרומותיכם לא היינו יכולים לרכוש מאגרי מידע ורשימות גניאלוגיות מקוריות לשם תרגום, שעתוק ופרסום באתר שלנו. בזכות עזרתכם יכולה החברה הגניאלוגית הישראלית, המופעלת אך ורק על-ידי מתנדבים, לעזור לכם במחקריכם, לארגן את יום העיון השנתי לגניאלוגיה יהודית/ישראלית ולהוסיף לאתר שלנו מאגרי מידע חדשים שיקדמו את המחקר הגניאלוגי שלכם.
 
ברצוננו להודות באופן מיוחד
            למר הרווי קרוגר מניו יורק
            למשפחת רכוב מישראל, לזכר פרופ' אחיעזר רכוב ז"ל
 
מפעל מיפתוח רשומות ארץ-ישראל (רא"י) מהווה דוגמה חשובה ומוצלחת לכוחם של מתנדבים וחוקרים לבצע משימות, כבעלי עניין משותף. הצלחתה של החברה הגניאלוגית הישראלית נובעת מן האנרגיה הבלתי מוגבלת של הגניאלוגים המסורים ומנדיבותם הרבה.
 
על אף העובדה שהעבודה על מיפתוח רא"י מתנהלת כולה בהתנדבות, אנו זקוקים לעזרה במימון מגוון פעילויותינו הנוספות. תרומותיכם יאפשרו לחברה הגניאלוגית הישראלית לממש תכניות כגון:
-          רכישת מאגרי מידע מקוריים
-          הכנת עותקים להפצה לעורכי מאגרי מידע מתנדבים
 
 
דרכים לתמוך בחברה הגניאלוגית הישראלית
 
תרומות לחברה הגניאלוגית הישראלית ניתן לשלוח בהמחאה (צ'ק).
תרומות מארה"ב המוכרות לצורכי מס, בסך $25 ומעלה, ניתן להעביר לפקודת:
P.E.F. Israel Endowment Funds Inc.
317 Madison Ave, Suite 607
New York, NY 10017, U.S.A.
תוך ציון יעד התרומה:  Israel Genealogical Society, Amuta No. 58-010240-8.
 
תרומות המוכרות לצורכי מס מכל מדינות העולם, בסך $25 ומעלה (Dollars או Euros), ניתן לשלוח בצירוף
הטופס המצורף
נא להדפיס את הטופס, למלא ולשלוח לחברה הגנאלוגית הישראלית אצל חנה פורמן  ת.ד. 86 קריית גת 82100 

© All Rights Reserved - The Israel Genealogical Society בניית אתרים מיקסרמדיה עיצוב אתרים מערכת ניהול תוכן IWMS