The Israel Genealogical Society
דף בית | לוח אירועים | ערוץ הוידאו | מי אנחנו | רא"י - רשומות ארץ-ישראל | ימי עיון וכנסים | מחקר וכלי מחקר | פרסומים | פינת החברים | צור קשר | English
 

תמיכה בנו - העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה


תמיכה ותרומה
כל ארגון הפועל שלא למטרות רווח נשען בעיקר על תרומות הציבור, תרומות המאפשרות לארגון לשרת את הציבור בדרך הטובה ביותר. ללא תרומותיכם לא היינו יכולים לרכוש מאגרי מידע ורשימות גנאלוגיות מקוריות לשם תרגום, תעתוק ופרסום באתר שלנו. בזכות עזרתכם יכולה העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה, הפועלת אך ורק על-ידי מתנדבים, לעזור לכם במחקריכם, לארגן את יום העיון השנתי לגנאלוגיה יהודית/ישראלית ולהוסיף לאתר שלנו מאגרי מידע חדשים שיקדמו את המחקר הגנאלוגי שלכם.
 
ברצונו להודות באופן מיוחד         למר הרווי קרוגר, ניו יורק
                                                למשפחת רכוב, ישראל, לזכר פרופ' אחי רכוב ז"ל
 
רשומות ארץ-ישראל –  רא"י (Eretz Israel Records Indexing – EIRI)
העבודה על רשומות ארץ-ישראל מהווה דוגמה חשובה לפעולה מוצלחת שיש בכוחם של מתנדבים וחוקרים לבצע כבעלי עניין משותף. הצלחתה של העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה נובעת מן האנרגיה הבלתי מוגבלת של הגנאלוגים המסורים ומנדיבותם הרבה.
 
על אף העובדה שהעבודה על מפתח רשומות א"י מתנהלת כולה בהתנדבות, אנו זקוקים לעזרה במימון מגוון פעילויותינו הנוספות. תרומותיכם יאפשרו לעמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה לממש תכניות כגון:
-          רכישת מאגרי מידע מקוריים נוספים
-          הכנת עותקים להפצה לעורכי מאגרי מידע מתנדבים
-          תמיכה במימון עבודתם של מתרגמים מקצועיים בתרגום/תעתוק רשומות מתקופת השלטון הטורקי בארץ-ישראל הכתובות בשפה הטורקית (לא נמצאו מתרגמים מתנדבים השולטים בטורקית).
 
שרשרת הדורות
-          תמיכה במימון הוצאות פרסום כתב העת הדו-לשוני של העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה – "שרשרת הדורות".
 
דרכים לתמוך בעמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה
תרומות לעמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה ניתן לשלוח בהמחאה (צ'ק).
ניתן לציין את שם מאגר המידע שאתם מעוניינים להקדיש את תרומתכם.
תרומות מישראל נחשבות כהוצאה מוכרת לצורכי מס.
תרומות מארה"ב המוכרות לצורכי מס, בסך $25 ומעלה, ניתן להעביר לפקודת:
P.E.F. Israel Endowment Funds Inc.
317 Madison Ave, Suite 607
New York, NY 10017, U.S.A.

תוך ציון יעד התרומה:  Israel Genealogical Society, Amuta No. 58-010240-8.
 
תרומות המוכרות לצורכי מס מכל מדינות העולם, בסך $25 ומעלה (Dollars או Euros), ניתן לשלוח בצירוף הטופס המצורף לפקודת:
The Israel Genealogical Society, c/o Chana Furman, P.O.Box 86, Kiryat Gat 82100, Israel.
 
העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה היא ארגון ללא מטרות רווח. תרומות לעמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה מוכרות לצורכי מס בארה"ב אם הן מועברות על-ידי P.E.F..
 

© All Rights Reserved - The Israel Genealogical Society בניית אתרים מיקסרמדיה עיצוב אתרים מערכת ניהול תוכן IWMS