The Israel Genealogical Society
דף בית | לוח אירועים | ערוץ הוידאו | מי אנחנו | רא"י - רשומות ארץ-ישראל | ימי עיון וכנסים | מחקר וכלי מחקר | פרסומים | פינת החברים | צור קשר | English
 

פינת חברים


חלק זה של האתר הוא לשימושם של חברי העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה. החומר בחלק זה מתעדכן באופן שוטף.
אם ברצונך להצטרף כחבר או להופיע ברשימת התפוצה שלנו, נא למלא את פרטיך בטופס.
 
חברים מצטרפים ומשלמים רשאים להכנס ל"פינת החברים".
 
לחברים העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה יש גישה למקורותי מידע חדשים. כדי לצפות במאגרי המידע שלהלן, עליך להזדהות על-ידי מילוי הפרטים הבאים:
אם לאחר קבלת סיסמה מידי מנהל האתר קיימות בעיות בכניסה לפינת החברים – ניתן להתקשר למנהל האתר
מדריך למשתמש באתר   
דוא"ל כפי שנמסרה לעמותה הישראלית לחקר שורשי המשפחה
ת.ז כפי שניתן לעמותה הישראלית לחקר שורשי המשפחה
סיסמה כפי שקיבלתם ממנהל האתר
   

פרוטוקול ישיבת הועד - 30 דצמ' 2018
פרוטוקול ישיבת הועד - 14 אוק' 2018
פרוטוקול ישיבת הועד - 21 אוג' 2018
פרוטוקול ישיבת הועד - 27 יוני 2018
פרוטוקול האספה הכללית - 3-יוני-2018
פרוטוקול ישיבת הועד - אפריל 2018
פרוטוקול ישיבת הוועד בנושא כנס העמותה ב-2018 - 8-אוג-2017
פרוטוקול האסיפה הכללית ה-12 (1-12 ביוני 2017)
תקנון העמותה 2017
תקנון העמותה 2016 המאושר ע"י רשם העמותות 2017
תקנון העמותה 2016
פרוטוקול האסיפה הכללית של העמותה 2016
תקנון העמותה 2015 (כפי שאושר באספה הכללית)
מאזן העמותה ל 2014
 אסיפה כללית 13 אוקטובר 2015: פרוטוקול הישיבה
מאזן העמותה ל 2013
אסיפה כללית 3 דצמבר 2014: פרוטוקול הישיבה ותוצאות הבחירות לוועד המנהל
תקנון העמותה נכון ל- 11-דצמ-2013
אסיפה כללית ינואר 2014: פרוטוקול הישיבה ותוצאות הבחירות לוועד המנהל
 אסיפה כללית - יוני 2013: תקנון העמותה נכון ל- 19.6.2013
פרוטוקול אסיפה כללית 19.6.2013
מסמכי האסיפה הכללית - דצמבר 2012
פרוטוקול הישיבה
[1] מצגת פעילות העמותה בשנת 2012
[2] מצגת תכנית עבודה לשנת 2013
[3] דו"ח פעילות כספית 2012
[4]
דו"ח פעילות כספית 2012 - נתונים
[5] הצעת תקציב 2013
האסיפה הכללית -  11 יולי 2012
[1] תקנון העמותה - קובץ PDF . תקנון ובו שני סעיפים שתוקנו: 5.5 ו- 7.2
האסיפה הכללית -  29 פברואר 2012
[1] תקנון העמותה - קובץ וורד, קובץ PDF
 
מסמכים הנוגעים להצעת העמותה לאירוח כנס 2015:
 
 מדריך למשתמש באתר   
 מאגרי מידע נגישים לחברים בלבד         
רשימות שונות מארכיון פתח תקוה (כנראה משנות הארבעים של המאה ה-20)
פעיל החל  מ- 16 בנובמבר 2009 

ספר נפטרים פתח תקוה 1923 - 1939 פעיל החל מ-25 במרץ 2010
חומרים נוספים
חומרים מיום העיון ה-5 - ממשפחה לקהילה -
שימור הזיכרון הפרטי והקולקטיבי בעבר ובהווה 

פרסומי חג"י נוספים
ספר האישים: לכסיקון ארצישראלי, הוצאת "מסדה" תל-אביב, תרצ"ו - 1937
 אינדקס של האנשים שמופיעים בספר

חיפוש שורשים יהודיים בפולין - רשימה ממולצת של אתרי אינטרנט
(הוכן ע"י החבר ז'אן-פייר שטרוויס)
מופיע גם ב"מחקר וכלי מחקר"
 פרוטוקולים של אסיפות כלליות

© All Rights Reserved - The Israel Genealogical Society בניית אתרים מיקסרמדיה עיצוב אתרים מערכת ניהול תוכן IWMS